Aratrmac, Yazar

ANASAYFA
BZE ULAIN
AMACIMIZ
KUR'AN DNLE
KTAPLARIMIZ
DERS VDEOLARI ARV
NOT DEFTER
nsanlar ok yakndan ilgilendiren bir edat olan إمَّعٌ imme ya da إمَّعَةٌ immea kelimeleri ne anlama gelmektedir? nemine binen bu kavram zerinde biraz durmak istiyoruz.

 

 

 

ARAPA'DA MMEA (إمَّعَةٌ) EDATININ ANLAMI NEDR?

nsanlar ok yakndan ilgilendiren bir edat olan إمَّعٌ imme ya da إمَّعَةٌ immea kelimeleri ne anlama gelmektedir? nemine binen bu kavram zerinde biraz durmak istiyoruz.

Bu kelime, tl da tsz da kullanlr ve silik, dk, frsat, karc, eyyamc, karaktersiz, kararsz, zayf ahlkl kii anlamlarndadr.

Bu kelimede; kendisine ait bir gr ve irdesi olmayan, onun bunun grne uyan, bakalarnn azna bakan, onlar taklit eden anlam bulunmaktadr. Dolaysyla immea kelimesinde toplumun genel davran biimini taklit ve bakalarna tbi olma anlam bulunduu iin, bu kelimeyi takliti, irdesiz ve kendi gr olmayan eklince evirmek mmkndr. Ksaca, مَنْ لاَ رَأْيَ لَهُ Hibir gr olmayan denir. nsan, hayat anlayn, El lem ne der? sual, tereddt, endie ve tedirginlii zerine bina ederse, el lemin ne dediine kulak vermektedir. Bylelerinin ne kendilerine ne de bakalarna bir yarar dokunur. Zira onlarn ne azimleri vardr, ne bir ey zerinde sebatlar, ne de kendilerine ait fikirleri bulunmaktadr. Fikri olmayann zikri de bakalarnn azndan duyduunu ve amellerinden grdn yapmak ve nakletmek olacaktr. Mslman, Allah tarafndan mkellef klnd sorumluluklar tereddtsz yapmaldr. E dost, falan insanlar ne der? diyerek slm yaamaktan kamamaldr. nsann sahip olduu ve olabilecei, grd ve grebilecei, hatta gremedii nice varlklar vardr ki, hepsinin yaratcs ve sahibi Allah Teldr. Kul, Yceler Ycesi Rabbimiz karsnda acizliini ve muhtaln bilmeli, kibirlenmekten, kendini beenmekten ve Allah zikretmekten asla gaflet etmemelidir. Allaha kulluk etmenin byk bir eref olduunu, yaratlan tm insanlarn ve cinlerin iman etmeyeceini bilerek, iman sahibi olduu iin Allaha kretmeli, huu ve itminan ile Ona ibdet etmelidir. Elinden geldiince hayatn her kademesinde Allah Telnn dediine itibar etmelidir. Velev ki, tm dnya Allahn dediinin aksi zerinde fikir birliine varsalar dahi, insanlarn grlerine ve yaam tarzlarna uymamaldr. nsanlarn hidyeti ve slh ile mkellef olup, hirette bu hususta sorguya ekilecek olan insann, toplumda bozulmalar artnca onlar dzeltmek yerine onlara uymas katmerli gnahtr. Birisi, kendi sorumluluunu terk etmesi, dieri ise insanlar ktlkten sakndrma vazifesini terk etmesidir. slmda teklf-i ml yutk yoktur. Yani g yetirilemeyen lh teklf bulunmamaktadr. (Bkz: Bakara: 286). Mslman, bir mnker (ktlk) grdnde eliyle deitirir, buna g yetiremezse diliyle deitirir, buna da gc yetmezse kalbiyle buzeder.

Peygamberimiz yle buyurmutur:

Sizden kim bir ktlk grrse onu eliyle deitirsin. Eer (buna) gc yetmezse diliyle, (buna da) gc yetmezse kalbiyle (deitirsin). Bu ise imann en zayf halidir. (Mslim, mn, 78, H. No: 49; Tirmiz, Fiten, 11, H. No: 2172; Eb Dvd, Salt, 250, H. No: 1140; Melhm, 17, H. No: 4340; bn-i Mce, kmet, 155, H. No: 1275;  Fiten, 20, H. No: 4013; Nes, mn, 17, H. No: 5008)

mme ve immea kelimesini kk bir rnek ile ifade edelim: رَجُلٌ إمَّعٌ ، رَجُلٌ إمَّعَةٌ Herkesin peinden giden, her gr destekleyen takliti bir adam demektir. Grld gibi, رَجُلٌ "racul/adam mzekker (eril) olmasna ramen, hem tl hem de tsz haliyle bu edatmz, mzekker kelimeye sfat olabilmektedir. Kelimenin oulu; إمَّعُونَ eklindedir.

mmea إمَّعَةٌ kelimesi, mennes (diil) iin deildir. Yani kelimenin sonundaki t harfi tens (diilii belirtmek) iin deil, mblaa iin gelmitir. (Bkz: Lisnul-Arab, Drul-Merif, Khire, C: 1, S: 131)

Dolaysyla erkekler iin إمَّعٌ imme, kadnlar iin immea إمَّعَةٌ denilmemektedir. Bu ikisi, hem erkekler hem de kadnlar iin kullanlr.

Bir Hadste: اُغْدُ عَالِمًا أوْ مُتَعَلِّمًا وَلاَ تَكُنْ إمَّعَةً Ya lim ol ya mteallim (renen) ol. Ama immea (takliti) olma diye gemektedir. (Bkz: Lisnul-Arab, 1/131)

"mmea"; dinini, imann insanlarn anlaylarnn peine takan, delil sormadan ve aramadan kr krne onlarn grlerine tbi olan kimsedir. te Hads, bize bunu yasaklamaktadr! Allah daha iyi bilir, bu Hadste takliti olma! diye yasaklanan ey; baz Hads kitaplarnda geen: Ya reten, ya renen, ya dinleyen, ya seven ol. Sakn beinci olma; helk olursun buyruundaki beinci olma uyars yaplan durum olsa gerektir. Bu Hadsi, Beyhak uabul mnda, Eb Nuaym Hilyetul Evliyda, bn-i Abdilberr Cmiu Beynil-lm ve Fadlihide, Bezzr el-Bahruz Zehhrda nakletmitir. Baz Hadslerde ise drdnc olma uyars bulunmaktadr. Anlald kadaryla renmek, retmek, dinlemek ve sevmek dnda kalan ey ya da eyler insan helke srklemektedir. Bu helk; insann, hakknda bilgisi olmayan meselelerde sormadan ve aratrmadan, insanlardan birinin ya da birounun grlerini taklit etmektir. lmi ve ilim ehlini sevmek ve onlar gzelce rnek almak bile insan helkten koruyan gzel bir ameldir. nsann yaam tarz halka deil, Hakka dnk olmaldr. nsan, kendisi gibi olan zayf varlklar rz etmek iin deil, kendisini yaratan Yce Allahn rzsn kazanmak iin almaldr. Kald ki, Allaha kulluu terk ederek, insanlar, kendisine kullua aran kii ve kiilerden daha zlim kimse olamaz! Haddizatnda byle bir istek, eyann tabiatna aykrdr. Aykrlklardan hayr ummak ise cehl-i mrekkebdir.

Kelimenin aslnn: إِنِّى مَعَكَ Ben seninleyim demek olduunu ve zamanla bu ekle dntn syleyenler olmutur. (El-Mncid fil-Lati vel-Alm, Luvs Malf, S: 18)

mmea إمَّعَةٌ kelimesi baz Hadslerde gemektedir. Huzeyfe radyallhu anhn rivyetine gre, Raslullah aleyhisselm yle buyurmutur:

لاَ تَكُونُوا إِمَّعَةً ، تَقُولُونَ : إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا ، وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا ، وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ ، إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا ، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلا تَظْلِمُوا

mmea (takliti ve irdesiz) olmaynz! Eer insanlar iyilik ederse, biz de iyilik ederiz. Eer zulmederlerse biz de zulmederiz demeyiniz! Fakat kendinizi, iyilik yapanlara iyilik yapmaya, ktlk edenlere de zulm etmemeye altrnz. (Tirmiz, Birr, 63, H. No: 2007)

yilie iyilikle, ktle de ktlkle karlk vermek fazilet deildir. nk bunu herkes yapar. nsan ftrat ve nefsi, iyilie iyilikle, ktle de ktlkle karlk vermeye msaittir. Fazilet olan ise, ktle de iyilikle karlk vermeye nefsi altrmaktr. Bu yaplmazsa, ktlkler son bulmaz, bilkis her ktlk baka ktlkleri dourarak oalmaya devam eder. Zulme gelince; her ne gerekeyle olursa olsun, bakalarna zulmetmek haramdr!

Kuds bir Hadste Allah Sbhnehu ve Tel yle buyurmutur:

يَا عِبَادِى إنِّى حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِى وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا

Ey kullarm! Ben kendi ztma zulm haram ettim, onu sizin aranzda da haram kldm. Bu sebeple birbirinize zulmetmeyin! (Mslim, Birr, 55, H. No: 2577)

an Yce olan Allah hakknda zulm imknszdr. Her eyin mlk ve tasarrufu elinde olan Rabbimiz, kullarna da zulm kesin olarak haram klmtr.

Takliti olma, gzel rnek ol diyerek satrlarmza son verelim... 

Konumuzla alkal Arapa olarak son sz sylemek gerekirse:

 لاَ تَكُنْ إمَّعَةً ، قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كُنْتَ وَحْدَكَ

Takliti olma, yalnz bile olsan hakk syle diyebiliriz.

Yusuf Semmak

Balant | kategori: ARAPA | tarih: 20/09/2015 | Yorum(1) | Yorum yaz
sadullah demircioluabdullah bin mesud (r.a.) sakn biriniz immea olmasn dedi. immea nedir diye sordular. u cevab verdi : immea benim ahsi grm yoktur. insanlar ne yaparsa bende yle yaparm. mslman olursa mslman olurum, kafir olursa kafir olurum diyen kimsedir. siz, btn insanlar kfre dnse, ben mslman kalmaya kararlym. deyiniz

asr bir nazarla immeann manas; itikad ve ona taalluk eden meselelerde, popler kltrn ve modann iktiza ettii bir tarzda gayr-i islami inanlar arasnda gidip gelmektir.
tarih: 16.03.2019
YORUM YAZINIZ
SMNZ

E-Posta (Gizli)

Web siteniz

Yorumunuz

Gvenlik kodu
20.10.2019Pazar
Son Konular • 42- Zlimlerin Yaptklarndan Allah Habersiz Sanma! (Video)
• 41- Ashb- Kehf Hakknda (Video)
• 40- Kur'n'da Peygamberimize 'Ey Muhammed!' Biiminde Hitap Edilmi midir? (Video)
• 39- Neyi Fkhedeceiz? (Video)
• 38- Muavvizeteyn Hakknda bn-i Mes'd'dan Gelen Rivyet Meselesi (Video)
• 37- Rzk Artran ve Bereketlendiren Etkenler Nelerdir? (Video)
• 36- Kime Uyacaz? Kime nanacaz? (Video)
• 35- Ey Yolcu, Dnya Bir Aa Glgesi Gibidir! (Video)
• 34- Kelime-i ehdet'in 'rb (Video)
• 33- Hayata Dair, Hayt tler (Video)
• 32- "Arapa'y Putlatrmak" Deyimi zerine (Video)
• 31- Kime Kulak Vermeli?! -Fkradan Hisse- (Video)
• 30- Evli Kadnlarla Evlenilir mi?! (Video)
• 29- Seyyid Kutub lim midir? (Video)
• 28- Kur'n'a Uymad ddiasyla nkr Edilen Bir Hadsin Mdfaas (Video)
• 27- Gnmzde Genelde Yanl Anlalan Bir yet - Ra'd: 11 (Video)
• 26- Bedevden Al Haberi! (Video)
• 25- Mezhepsizlik Dinsizliin Kprsdr! (Video)
• 24- slm'da Tevhd Olmadan Vahdet Olmaz! (Video)
• 23- Rabbin Kim? Rabb Kimdir? (Video)
• 22- Allah'tan Bakasna bdet Etmede Cehlet Mazeret Deildir! (Video)
• Gnlk Dua ve Zikirler
• KASDE- LAMYYE (eyhu'l-slam bn-i Teymiyye) Pdf ndir!
• Peygamberler Tarihi Test Bilgi Yarmas - PDF ndir!
• Muhtelif Konularda Ksa Ksa - 5
• "TEVESSL VE KABR- NEB'Y ZYARET" ADLI KTABIMIZ IKMITIR!
• MUHTELF KONULARDA LM NAKLLER - 1
• NASHATLER 13
• Dinin Aslnda Cehalet Mazeret midir? (PDF Oku/ndir!)
• Muhtelif Konularda KISA KISA - 4
• Allah Tel, Neden Kurnda Baz Yerlerde Biz Zamiri ile Hitap Buyurmutur?
• Vv ve Y Harflerinden nceki Harfi Mefth Olan Emsile-i Hamse'ye Nn-u Sakle'nin Dhil Olmas:
• NASHATLER 12
Son Yorumlar
sadullah demirciolu
abdullah bin mesud (r.a.) sakn
Yusuf Semmak
Bir kardeimiz, selmdan sonra;
Yusuf Semmak
EVET, YNE SGARA! Bugn piyas
brahim sarta
Allahraz olsun
Muhammet ****
Bizim din hocamz banz rtmek
Ali zbek
Hocam Allah raz olsun mkemmel b
fatma
ellerinize yreinize salk cdd
Mehmet
Bu site "13.45'de mi 13.45'te mi
iclal
elinize salk
misafir
Allah raz olsun .
mutluluk
ok gzel olmu ellerinize salk
hediye
Esselamn aleykm Yusuf kardeim.
Yusuf Semmak
SNNETTE BYLE BR PAZARLIK ANLAY
mahmut konur
BR AYET "Mmin kadnlara da bak
Erkan
Allah raz olsun
ismail
bayildim
Yusuf Semmak
NOT: Bir Hristiyanla tartan bir
Yusuf Semmak
KMLER SULU? Bir toplumda ins
Yusuf Semmak
SAHR VAKTNN SON BULMASI VE SAB
ali
Gzel bir anlatm olmu ALLAH(C.C
Yusuf Semmak
MUHCRLERLE ENSRIN KARDEL:
Ece
Harika ok teekkrler
meryemnazyazan
ok gzel anlatmsnz, imdi o
Yusuf Semmak
DLN, BEYNIN, OKUMANIN, YAZMANI
Yusuf Semmak
Bir melde yle geiyor: "Bunun
Yusuf Semmak
Mtevz, mutevaz (م
Yusuf Semmak
Esml Hsn: Yanl el-Esmul
Yusuf Semmak
Mkl: Yanl Mkil (kapal,
Yusuf Semmak
Naslki: Yanl Nasl ki: Doru
Yusuf Semmak
MESS: Deme, dokunma, temas,
Sibel EKNC
Muhterem Hocamz Feriduddin AYDIN
2017
ok detaya girmisiniz ama tr
Melek
ok gzel
© 2012 YUSUFSEMMAK.COM