Araştırmacı, Yazar

ANASAYFA
BİZE ULAŞIN
AMACIMIZ
KUR'AN DİNLE
KİTAPLARIMIZ
DERS VİDEOLARI ARŞİVİ
NOT DEFTERİ
Dua... Ey Rabbimiz, sen buyuruyorsun ki: “Rabbiniz buyurdu: ’Bana dua edin, Ben de duanızı kabul edeyim. Şüphesiz Bana ibâdeti büyüklüklerine yediremeyenler, yakında hor ve hakir olarak cehenneme gireceklerdir.’” (Mü’min, 60) Senin emrine uyarak ve affını umarak biz de dua ediyoruz: Ey Rabbimiz, dualarımıza icâbet buyur, yaşadıkça kabul edilen ameller işlemeye bizleri muvaffak eyle, Duamıza "âmîn" diyenlere de katından rahmetler, hayırlar, iyilikler, güzellikler, selâmetler ve hidâyetler nasip eyle.


EY RABBİMİZ!

Ey Rabbimiz, Sana sonsuz hamd-ü senâlar, Rasûlüne de salât-ü selâm olsun.

Yâ Rabbi, bizlere sağlık ve âfiyet ver,

Hepimize helâl rızık nasip eyle ve Senden başkasına el açmayanların en hayırlılarından kıl bizleri,

Dünyada da âhirette de iyilik ve güzellikler ver,

Basîret, firâset, dirâyet, furkân ve te’vîl-i ehâdîs ver,

Faydalı ilim nasip eyle,

Fitne, fesat, dalâlet ve fısk-u fücûrdan bizleri koru,

Amellerimizi ıslâh eyle,

Müslümanları Nebevî ahlâk ile ziynetlendir,

Büyüklerine hürmet eden ve saygı gösteren, küçüklerine merhamet eden ve şefkat gösteren imanlı ve edebli nesiller var eyle,

Her hususta haddini bilen; konuşulacak yerde konuşan, susulacak yerde susan, gülünecek yerde gülen, ağlanılacak yerde ağlayan, tefekkür edilecek yerde yüce derin düşüncelere dalan, hüzünlenilecek yerde mahzûnlaşan, bir yanlışa, bir bâtıla, bir haksızlığa ve bir hadsizliğe karşı elini masaya vurabilecek dirâyete, kudret ve sorumluluğa sahip olan nesiller var eyle,

İman, İslâm, takvâ, edeb, ahlâk ve sâlih ameller hususunda Allah rızâsı için yarışan ve cennete koşuşan erler lütfet,

Her yeni neslin bir öncekinden daha hayırlı olmasını, yeni doğanların, atalarına efendilik taslamamalarını bilâkis evlatların ebeveynlerine muallim olmalarını nasip buyur,

Fırkacılıktan, grupçuluktan, ırkçılıktan ve her türlü asabiyetçi fikir akımlarından Ümmet-i Muhammed’i koru,

Tüm beşerî fikir akımlarının tasallutundan Sana sığınırız,

Dünyanın hangi köşesinde olursa olsun, zulüm gören Müslümanları ve mazlûmları esenliğe kavuştur, zâlimlerin ellerini tut, bellerini kır, karşı konulamaz kudretinle onlara hak ettikleri cezayı ver!

Peygamberimizin ilim mirası olan Kur’an ve Sünnete hakkıyla uymamızı nasip eyle,

Bizleri Sırât-ı Mustakîm’den ayırma.

Allah’ım! Âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kabir azâbından, hayatın ve ölümün fitnesinden, düşkün ihtiyarlıktan ve bunaklıktan Sana sığınırız,

Cin ve insan şeytanlarının şerlerinden, vesvese ve desiselerinden Sana sığınırız,

Bizleri, sâlihlerle/iyilerle karşılaştır, kötü arkadaşlardan ve kötülüklerden uzaklaştır.

Ya Erhame’r-Râhımîn, yaşamımızda rızâna uygun sabr-u sebât ve istikâmet nasip eyle,

Kazadan, belâdan, görünür ve görünmez her türlü musîbetten bizi koru,

Dertlilerimize devâlar, borçlularımıza edâlar ve hastalarımıza da âcil şifâlar nasip eyle,

Kalplerimizde ve dillerimizde merhamet ve yumuşaklık, amellerimizde ve sözlerimizde de hakka isâbet nasîp eyle.

Yâ Ğâfira’n-Zunûb, bizden önce yaşamış mü’min kardeşlerimize merhamet et, onları mağfiret eyle,

Kimsesiz ve garip Müslümanların hem bu dünyada hem de âhirette kimsesi ol, onlara yardım et,

Rabbimiz, bize hidâyet verdikten sonra kalplerimizi bâtıla kaydırma, bize katından bir rahmet bağışla,

Bizleri imanlı, sâlih Müslümanlar olarak yaşat ve canımızı mü’minler olarak al ve bizleri sâlihlerin arasına kat,

Zürriyetimizden imanlı nesiller çıkart, İblîs aleyhilla'ne ve avenesini onlardan uzak tut,

Yakın ve uzak akrabalarımızdan imanlı kullar çıkart; şirk hastalıklarından onları kurtar, hidâyet nasip eyle,

Kötülüklerimizi iyiliklere tebdîl eyle, gizli ve açık günahlarımızı affet,

Bizlere “hısâb-i yesîr” (kolay hesap) nasip eyle, hesabımızı kolay kıl,

İnsanların diriltilecekleri günde bizi rezil ve rüsvâ eyleme,

Ey her şeyi bilen Rabbimiz! Senin bize bildirdiklerinde başka bir bilgimiz yoktur. Sen bizim neye muhtaç olduğumuzu daha iyi bilirsin, Senin bize vereceğin her hayra muhtacız, bizleri hayırlardan mahrûm etme ve her şeyin en hayırlısını bizlere nasip buyur,

Ey Rabbimiz, sen buyuruyorsun ki:

“Rabbiniz buyurdu: ’Bana dua edin, Ben de duanızı kabul edeyim. Şüphesiz Bana ibâdeti büyüklüklerine yediremeyenler, yakında hor ve hakir olarak cehenneme gireceklerdir.’” (Mü’min, 60)

Senin emrine uyarak ve affını umarak biz de dua ediyoruz: Ey Rabbimiz, dualarımıza icâbet buyur, yaşadıkça kabul edilen ameller işlemeye bizleri muvaffak eyle,

Duamıza "âmîn" diyenlere de katından rahmetler, hayırlar, iyilikler, güzellikler, selâmetler ve hidâyetler nasip eyle.

Ve bizleri ateşin azâbından koru, ey bütün Âlemlerin Rabbi olan, onları taht-ı tasarrufunda tutan, hikmet ve adaletle tedbîr eden, kullarına doğru yolu gösteren ve kendisine şirk koşmadan iman edenlerden, huzuruna mü'min olarak varanlardan râzı olduğunu, şirk ve küfür üzere ölenleri de elem verici ve kesintisiz bir azâbının beklediğini haber veren, Âdil-i Mutlak, Rahmân ve Rahîm olan Yüce Rabbimiz! Senden başka sığınacağımız, yardım isteyeceğimiz, dua edeceğimiz, ibâdet edeceğimiz bir merci’ yoktur. Seni seviyoruz, Senden korkuyoruz, Senden ümit ediyoruz, Senden umuyoruz, Sana teslim olduk, Sana tevekkül ettik. Sen bizim Yaratıcımızsın, İlâhımızsın, Rabbimizsin ve biricik Ma’bûdumuzsun, bizden kabul buyur...

Şüphesiz ki Sen, işitensin, kullarına şah damarlarından daha yakınsın, dualara karşılık verensin; bizim de dularımıza en güzel icâbetlerle karşılık ver... 

Âmîn, yâ Mucîbe’d-Deavât.

Yusuf Semmak


Bağlantı | kategori: NASİHATLER | tarih: 25/08/2016 | Yorum(1) | Yorum yaz
ÜmitAmin Er-Rahman Er-Rahim

Allah razı olsun Hocam
tarih: 29.08.2016
YORUM YAZINIZ
İSMİNİZ

E-Posta (Gizli)

Web siteniz

Yorumunuz

Güvenlik kodu
Son Konular • 42- Zâlimlerin Yaptıklarından Allah’ı Habersiz Sanma! (Video)
• 41- Ashâb-ı Kehf Hakkında (Video)
• 40- Kur'ân'da Peygamberimize 'Ey Muhammed!' Biçiminde Hitap Edilmiş midir? (Video)
• 39- Neyi Fıkhedeceğiz? (Video)
• 38- Muavvizeteyn Hakkında İbn-i Mes'ûd'dan Gelen Rivâyet Meselesi (Video)
• 37- Rızkı Artıran ve Bereketlendiren Etkenler Nelerdir? (Video)
• 36- Kime Uyacağız? Kime İnanacağız? (Video)
• 35- Ey Yolcu, Dünya Bir Ağaç Gölgesi Gibidir! (Video)
• 34- Kelime-i Şehâdet'in İ'râbı (Video)
• 33- Hayata Dair, Hayâtî Öğütler (Video)
• 32- "Arapça'yı Putlaştırmak" Deyimi Üzerine (Video)
• 31- Kime Kulak Vermeli?! -Fıkradan Hisse- (Video)
• 30- Evli Kadınlarla Evlenilir mi?! (Video)
• 29- Seyyid Kutub Âlim midir? (Video)
• 28- Kur'ân'a Uymadığı İddiasıyla İnkâr Edilen Bir Hadîsin Müdâfaası (Video)
• 27- Günümüzde Genelde Yanlış Anlaşılan Bir Âyet - Ra'd: 11 (Video)
• 26- Bedevîden Al Haberi! (Video)
• 25- Mezhepsizlik Dinsizliğin Köprüsüdür! (Video)
• 24- İslâm'da Tevhîd Olmadan Vahdet Olmaz! (Video)
• 23- Rabbin Kim? Rabb Kimdir? (Video)
• 22- Allah'tan Başkasına İbâdet Etmede Cehâlet Mazeret Değildir! (Video)
• Günlük Dua ve Zikirler
• KASİDE-İ LAMİYYE (Şeyhu'l-İslam İbn-i Teymiyye) – Pdf İndir!
• Peygamberler Tarihi Test Bilgi Yarışması - PDF İndir!
• Muhtelif Konularda Kısa Kısa - 5
• "TEVESSÜL VE KABR-İ NEBİ'Yİ ZİYARET" ADLI KİTABIMIZ ÇIKMIŞTIR!
• MUHTELİF KONULARDA İLMÎ NAKİLLER - 1
• NASİHATLER 13
• Dinin Aslında Cehalet Mazeret midir? (PDF Oku/İndir!)
• Muhtelif Konularda KISA KISA - 4
• Allah Teâlâ, Neden Kur’ân’da Bazı Yerlerde “Biz” Zamiri ile Hitap Buyurmuştur?
• Vâv ve Yâ Harflerinden Önceki Harfi Meftûh Olan Emsile-i Hamse'ye Nûn-u Sakîle'nin Dâhil Olması:
• NASİHATLER 12
Son Yorumlar
sadullah demircioğlu
abdullah bin mesud (r.a.) ‘’sakın
Yusuf Semmak
Bir kardeşimiz, selâmdan sonra; “
Yusuf Semmak
EVET, YİNE SİGARA! Bugün piyas
İbrahim sarıtaş
Allahrazı olsun
Muhammet ****
Bizim din hocamız başınızı örtmek
Ali Özbek
Hocam Allah razı olsun mükemmel b
fatma
ellerinize yüreğinize sağlık cıdd
Mehmet
Bu site "13.45'de mi 13.45'te mi
iclal
elinize sağlık
misafir
Allah razı olsun .
mutluluk
Çok güzel olmuş ellerinize sağlık
hediye
Esselamün aleyküm Yusuf kardeşim.
Yusuf Semmak
SÜNNETTE BÖYLE BİR PAZARLIK ANLAY
mahmut konur
BİR AYET "Mümin kadınlara da bak
Erkan
Allah razı olsun
ismail
bayildim
Yusuf Semmak
NOT: Bir Hristiyanla tartışan bir
Yusuf Semmak
KİMLER SUÇLU? Bir toplumda ins
Yusuf Semmak
SAHÛR VAKTİNİN SON BULMASI VE SAB
ali
Güzel bir anlatım olmuş ALLAH(C.C
Yusuf Semmak
MUHÂCİRLERLE ENSÂR’IN KARDEŞLİĞİ:
Ece
Harika çok teşekkürler
meryemnazyazğan
Çok güzel anlatmışsınız, şimdi ço
Yusuf Semmak
DİLİN, BEYÂNIN, OKUMANIN, YAZMANI
Yusuf Semmak
Bir meâlde şöyle geçiyor: "Bunun
Yusuf Semmak
“Mütevâzı’, mutevazı” (م
Yusuf Semmak
Esmâül Hüsnâ: Yanlış – el-Esmâul
Yusuf Semmak
Müşkül: Yanlış – Müşkil (kapalı,
Yusuf Semmak
Nasılki: Yanlış – Nasıl ki: Doğru
Yusuf Semmak
“MESS”: Değme, dokunma, temas,
Sibel EKİNCİ
Muhterem Hocamız Feriduddin AYDIN
2017
çok detaya girmişsiniz ama tşr
Melek
Çok güzel
© 2012 YUSUFSEMMAK.COM